Responsiva lekar

Lyhördhet är ett förhållningssätt till samtal och lek som är tänkt att bidra till att främja positiva interaktioner mellan vuxna och barn. Vuxna deltar i lek och följer barnets ledning, samtidigt som de främjar turtagning i samtal och lek. Dessutom tillhandahåller vuxna verbala modeller av språket, men uppmanar inte barnet till ett uttrycksfullt språk.

När de är lyhörda under lek tolkar vuxna barns beteenden som en avsikt att kommunicera och reagerar på dessa beteenden som ett sätt att förstärka barnets initieringar och kommunikationsförsök. Det finns flera strategier att använda under responsiv lek. Några är listade nedan.

Imitation av språk: Imitation innebär att upprepa vad ett barn säger. Till exempel, om barnet tar upp ett leksakståg och säger ”tåg”, kan den vuxne peka på tåget och säga ”tåg.”

Expanderande språk: Expandera innebär att upprepa vad barnet säger och lägga till en extra komponent. Till exempel, om barnet säger ”tåg”, kan den vuxne säga ”rött tåg.” Eller så kan den vuxne plocka upp ett annat tåg och skjuta det framåt och säga ”Tåget går snabbt!”

Imitation i lek: Imitation i lek innebär att göra precis likadant som barnet gör. Om barnet till exempel lägger en bit leksaksmat på en tallrik kan den vuxne plocka upp en liknande leksaksmat och lägga på en annan tallrik.

Utvidga leken: Att utvidga leken innebär att göra det barnet gör och lägga till ett extra beteende. Till exempel, om barnet håller en bebisdocka, kan den vuxne hålla en annan docka och mata den bebisdockan med en flaska. På samma sätt, om barnet staplar block och säger ”Jag gjorde ett hus!” kan en vuxen göra en liknande struktur och lägga till ett extra block och säga ”Jag sätter en skorsten på mitt hus!”

Följa ett barns ledning: Under lek, låt barnet ta ledningen och följ vad de gör. Om de byter leksaker, byt leksaker med dem istället för att försöka återkoppla till den tidigare leksaken. Till exempel, om barnet bygger ett hus och sedan hämtar en leksaksbil, kan den vuxne välja att skaffa ett liknande fordon istället för att säga ”Vill du inte leka med ditt hus mer?”

Varför är låtsaslek så viktigt för barn?

Låtsaslek är en viktig lekfärdighet för barn att utveckla, och den hjälper barn att lära sig språk, interagera med andra människor och utveckla sociala färdigheter.

Oavsett om ditt barn gillar att leka med dockor, lastbilar, klä ut sig, eller härma karaktärer från filmer eller djur, så är låtsaslek är en underbar och viktig form av lek… Och det råkar även vara enormt roligt!

Varför är låtsaslek så viktigt?

När barn låtsas så har de ett annat perspektiv och det kan hjälpa till att utveckla deras sociala färdigheter. Perspektivtagande är en väsentlig del av att vara en skicklig, social kommunikatör. För att interagera med andra människor behöver vi förstå att andra människor kan tänka, känna, vilja och veta olika saker för oss. Detta kallas ”tuning in”-färdigheter, eller ”Theory of Mind”.

Barn som har svårigheter med social kompetens kan ha svårt att förstå att andra människor har andra tankar och preferenser, och det kan orsaka slitningar i relationer. Låtsaslek hjälper barn att träna på att ta till sig ett annat perspektiv och det kan därför förbättra deras sociala färdigheter.

Att låtsas som en version av verkliga situationer kan hjälpa små hjärnor att bearbeta och repetera för händelser i sitt eget liv. Genom att gå igenom verkliga scenarier som att ta kaninen till doktorn lär ditt barn sig att hantera nya, annorlunda eller utmanande situationer. Använd låtsaslek för att öva på steg i en ny rutin, eller repetera språket de kommer att använda när de besöker mormor!

Fantasifull lek hjälper till med språkutvecklingen. Du vet säkert redan att små barn lär sig mycket genom lek, inklusive nya ord och fraser. När föräldrar modellerar och upprepar nya ord eller nya fraser under leken kan barn lära sig att förstå och använda detta nya språk. Att vara med i ditt barns låtsaslek är ett utmärkt tillfälle att ge dem många fokuserade, upprepade språkinmatningar i en rolig miljö. Ditt barn kanske upprepar dina ord, eller så hör de bara dina ord när du upprepar dem – det här är en viktig start på inlärningsprocessen!

Låtsaslek förbättrar ett barns kognitiva utveckling – När barn leker fantasifulla lekar så måste de ha förmågan att hålla två idéer i åtanke samtidigt: en idé om verkligheten (”det här är en docka”) och en annan idé om att låtsas (”Jag låtsas att det här är en bebis”).

Låt oss inte glömma att det också är KUL!

Hur du hjälper ditt barn med låtsaslekar

Delta själv i leken! Sätt dig ner på golvet och lek med dem!

Titta noga på ditt barns handlingar och ord för att se vad de är intresserade av – Om de gillar att klä på en docka, så följ deras intresse. Om de leker med en kopp och tekanna, bjud in till ett tekalas!
Börja med det ditt barn redan är intresserad av och lägg sen till en ny sak. Du kan lägga till ett nytt steg i en låtsasleksrutin, introducera en ny leksak för att delta i aktiviteten eller ett nytt ord för att beskriva vad du leker med.

Gör något överraskande! Detta kommer att fånga ditt barns uppmärksamhet och det skapar stora möjligheter för barnet att lära sig nya saker. Barn gillar när vuxna ”gör misstag” och gör något dumt.

Viktigast av allt, ha kul och var beredd på att vara lite barnslig med ditt barn!

De fem bästa anledningarna till att uppmuntra barn att låtsasleka och ”få tro”.

Det är ingen hemlighet att låtsaslek är en viktig del av ett barns utveckling. Barn lär sig genom att observera, föreställa sig och göra.

Vi tänker ofta på ”lektid” som en tid som är reserverad för att springa runt på lekplatsen och släppa loss mellan lektionerna, eller för att sitta tyst med några bra leksaker att pyssla med. Dessa lekformer är viktiga i sig, men de är inte de enda formerna.

Lärande genom lek är nu allmänt erkänt av utövare som en viktig metod för inlärning och utveckling för små barn, och ett antal teoretiker och forskare har identifierat värdena av låtsaslek eller fantasifull lek som en viktig bidragande faktor till ett barns normala utveckling.

Skolans lekredskap

Under tidiga år och i grundskolan kan man ofta se barn njuta av en fantasifull lek; kanske springer de runt i rummet med ett papper som om det vore en racerbil eller ett flygplan, eller så spelar de rollen som en brandman, en butiksägare, en förälder, en tandläkare eller en sjuksköterska.

Barn använder föremål för att representera något annat, eller så tilldelar de sig själva och andra roller och spelar sedan ut dem. Det kan tyckas väldigt enkelt, men genom att undanröja verklighetens barriärer lär sig dessa barn att utveckla många olika och viktiga livskunskaper.

Denna låtsaslek, som gör det möjligt att ta olika perspektiv och under vilken idéer och känslor formas och omarrangeras, är ett viktigt inslag i ett barns sociala och kognitiva utveckling.

Här tittar vi på de 5 huvudskälen till varför lärare uppmuntrar sina elever att engagera sig i världen av fantasier och att delta i låtsaslek varje dag:

1. Att uppmuntra fantasi och kreativitet

Forskning har kommit fram till att en viktig fördel med en tidig låtsaslek är dess förbättring av ett barns förmåga till en kognitiv flexibilitet och, i slutändan, kreativitet.

Genom att absorbera sig själva i en fantasieggande lek, vad det än må vara, så ges barn en möjlighet att träna på att använda sin fantasi, att träna sin hjärna och träna den att tänka kreativt och att lära sig att tänka själva.

Förmågan att använda vår fantasi är en kognitiv färdighet som vi alla behöver under hela livet, och vi måste uppmuntra våra barn att lära sig hur man gör detta från början med frekventa tillfällen till en fantasifull lek.

Det är på grund av fantasins utveckling under barndomen som vi som vuxna blir kapabla att utföra de flesta av de uppgifter som det dagliga livet kräver av oss.

Albert Einstein sa:

”Logik kommer att ta dig från A till Ö; fantasin tar dig överallt.”

Det är sant!

Vuxna måste använda sin fantasi varje dag för att hjälpa dem att lösa problem, lägga upp planer, blomstra och upptäcka eller uppfinna nya saker. Det krävs fantasi för att korrekt visualisera och för att kunna njuta av nöjen i livet som en bra bok eller en film.

Det är en väsentlig möjliggörare för att förstå andra människors perspektiv och för att tänka kreativt.

2. Att stödja en social och emotionell utveckling

När ett barn ägnar sig åt låtsas- eller fantasilek, genom att låtsas vara olika karaktärer eller genom att kontrollera föremål på sitt eget sätt och observera resultatet, experimenterar de i huvudsak med livets sociala och känslomässiga roller.

Det handlar om att lära sig vilka de är som individer och hur de passar in i världen omkring dem, hur världen fungerar och hur man går omkring i någon annans skor.

De utvecklar empati och lär sig hur man samarbetar, tar ansvar och delar ansvar.

Alla små barn har stunder av själviskhet och detta är helt normalt (allt handlar om överlevnad!). Med mognad och möjligheter till en experimentell låtsaslek börjar barn känna igen och lära sig hur man reagerar positivt på andra människors känslor.

Tänk på en rollspelssituation där barn leker tillsammans. De måste komma överens om ett ämne och förhandla om roller och regler. Allt detta kräver samarbete, samverkan och förståelse för andra.

Idén om ”theory of mind”, en medvetenhet om att en annans persons tankar, åsikter och känslor kan skilja sig från våra egna, och att vi alla är kapabla att anta olika perspektiv, är nära kopplad till låtsaslek.

Till exempel är barn som regelbundet deltar i låtsaslekaktiviteter som involverar rollspel bättre i stånd att visa empati eftersom de effektivt har experimenterat med känslor och haft en chans att vara ”någon annan” ett tag.

Låtsaslek gynnar också barn enormt när det gäller att utveckla sin självkänsla och självmedvetenhet. Det finns en känsla av frihet som flödar av insikten att du kan vara vad som helst genom att bara låtsas, och barn älskar detta! Det är ett säkert och effektivt sätt att experimentera och testa gränser och bygga upp förtroende.

Genom låtsaslek får barn lära sig att uppleva och uttrycka både positiva och negativa känslor. De lär sig hur man modulerar effekten av dessa känslor, hur man hanterar dem positivt, hur man kontrollerar sina impulser, lär sig ett bra uppförande och positivt beteende, och i vissa fall hur man minskar aggression.

3. Att förbättra språk- och kommunikationsförmåga

Det är fascinerande att lyssna på hur våra barn umgås med sina vänner. Det kommer ofta från barnen ord eller fraser som vi inte hade en aning om att de kände till! De kan också ofta göra väldigt roliga imitationer av sina föräldrar, vårdnadshavare och lärare!

Låtsaslek låter barn experimentera med och lära sig om språkets kraft, hur det påverkar oss själva och de omkring oss. Det hjälper dem också att förstå att ord ger oss möjlighet att återskapa situationer, föra fram vår poäng och göra oss hörda och förstådda.

Låtsaslek erbjuder den perfekta möjligheten att utveckla ett barns ordförråd, och ju fler olika scenarier de introduceras för, desto större utrymme finns det för att bredda deras ordförråd!

De kan tillbringa en hel eftermiddag på den påhittade ”flygplatsen” för att förbereda dem för en ny upplevelse, eller en hel förmiddag på ett ”sjukhus” och lära sig alla de olika orden som är förknippade med ett potentiellt besök. Det är inte bara så att låtsaslek vidgar deras vyer på detta sätt, utan det hjälper till att minska ångesten när språk och situationer blir mer bekanta.

Barns personliga ordförråd blomstrar när de börjar använda ord på ett lämpligt sätt och i sitt rätta sammanhang.

Genom fantasifull lek och rollspel lär sig barn att välja sina ord noggrant så att andra kan förstå vad de försöker kommunicera.

I sin tur så lär sig barn att lyssna ordentligt på vad andra har att säga, eftersom de måste göra detta för att förstå vad som händer runt omkring dem och hur de passar in – vilket är en väsentlig färdighet för att lära sig allt som krävs i skolan!

4. Att utveckla tänkande, lärande och problemlösningsförmåga

Till sin natur ger låtsaslek barn en mängd olika problem att lösa och scenarier att tänka på mycket noggrant.

Att bestämma vilka lekar som ska lekas, vilka roller man ska ta på sig, vem som ska vara involverad och hur, vilket material som behövs för leken och vilka regler som gäller, och hur man övervinner scenarier där något ”går fel”, allt som allt så kräver det mycket eftertanke och övervägande på ett eller annat sätt.

Att delta i låtsaslek på ett sådant sätt kräver att ett barn använder kognitiva tänkande färdigheter som de kommer att behöva använda i varje aspekt under vardagen, och det är något som kommer att stanna hos dem hela vägen fram till vuxen ålder.

Minnen formas genom fantasifull lek. Barn använder bilder som de har skapat i sina sinnen för att återskapa tidigare erfarenheter under låtsaslek.

Denna form av abstrakt tänkande hjälper dem att räkna ut vad som har hänt i alla utspelade scenarier och att lära sig hur man samlar in och hanterar sina tankar och reaktioner på ett sådant scenario, och att mentalt lösa problem som de kan ha stött på i dessa scenarier så att de vet hur de ska övervinna eventuella svårigheter nästa gång.

Det kan vara något så enkelt som att duka för en måltid eller ringa en familjemedlem på telefon, eller något så komplicerat som att ta sig till skolan eller ta itu med en resa till tandläkaren.

Och genom att införliva rekvisita som böcker och tidningar, skyltar, mynt, matvaror, pennor och papper (eller något annat du har att tillhandahålla!), kan låtsaslek hjälpa ett barn att utveckla matematiska och läskunniga färdigheter om dessa rekvisita används på rätt sätt.

Låtsaslek hjälper barn att få en bättre förståelse för vetenskapen, den vidare värld de lever i och viktiga världshändelser som inträffar runt dem.

Oavsett om de upptäcker rymden och solsystemet genom att spela rollen som en astronaut på väg till den internationella rymdstationen i sin raket, eller lär sig om förhistorisk tid genom att trampa runt på skolans lekplats som dinosaurier, så har fantasifull lek en viktig roll att spela.

5. För att förbättra den fysiska utvecklingen

Bortsett från alla underbara kognitiva fördelar som låtsaslek har att erbjuda är det viktigt att komma ihåg att låtsaslek väldigt ofta är fysiskt och det är ett underbart sätt för barn att vara aktiva, träna och utveckla sina motoriska färdigheter.

Grovmotoriken kommer till nytta när de som piloter springer runt och flyger sina flygplan, eller när de som brandmän klättrar uppför stegar och susar nerför rutschbanor och kastar vatten överallt, som poliser springer de efter tjuvar och jagar dem över lekredskap, som hästar galopperar de över fält och hoppar över hinder, eller som olympiska idrottare och gymnaster som sätter sina kunskaper på prov på skolans lekplats.

Finmotorik och hand-till-öga-koordination förbättras till exempel när barn försöker klä på dockor med krångliga klädesplagg, när de delar ut mynt för att betala för saker de har köpt i en ”butik”, eller när de hittar på ett recept med ”ingredienser” plockade färska från sandlådan .

Även i situationer där fysiskt låtsaslek verkar bli lite för ”fysiskt” pekar bevis på att ett rollspel som involverar hårdare tag, förutsatt att detta övervakas väl och inte går alltför för långt, kan hjälpa till att utveckla frontalloben, den främre delen av hjärnan, som reglerar beteendet.

Istället för att avbryta det alltför snabbt, att låta barn leka fysiskt, om detta är vad de tycker om att göra, hjälper dem att lära sig självreglering och att förstå när denna typ av beteende är lämpligt eller faktiskt när det inte är det.

Och som om allt det här inte är nog, så är låtsaslek kul också! När vi låter vår fantasi ta över och när vi verkligen leker tillsammans med barn, som barn vill göra, finns det inga gränser för vart deras sinnen kan ta dem och det finns ingen chans att få slut på saker att njuta av och prata med dem om!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *