Information

Var lyhörd för ditt barns signaler

Att förstå ditt barns signaler kan hjälpa dig att vara lyhörd för deras behov.

Människor kommunicerar ganska mycket utan att någonsin prata. Detta kallas ickeverbal kommunikation – gester, ansiktsuttryck eller ställningar som kommunicerar känslor utan att använda några ord. Om du pratar med någon och de vänder sig bort från dig och tittar på sin klocka, kommunicerar de att de antingen måste gå eller så vill de sluta prata. Utan att använda några ord kan de berätta för oss vad de behöver eller vill ha.

Bebisar, småbarn och yngre barn skickar oss icke verbala signaler hela tiden. En bebis gråter när den är hungrig eller blöt, för att den inte kan berätta vad den behöver med ord. Ett litet barn kan ta tag i din hand och leda dig till köket för att berätta att de är hungriga eller gömmer sig bakom dig på en släktträff för att säga att de är överväldigade.

När vi tar oss tid att uppmärksamma, känna igen och förstå ur ett barns synvinkel kan vi hjälpa till att bättre förstå deras beteenden. Att förstå varför ett barn gör något gör det lättare att reagera på dem på ett sätt som är lyhört för deras behov.

Här är några förslag för hur du kan vara lyhörd för ditt barns signaler.

Tänk på ”varför?” När ditt barn gör något, ta dig tid att tänka på varför de kan göra det. Vad försöker de kommunicera till dig? Behöver de något från dig för att möta deras behov?

Svara, reagera inte. Istället för att reagera med dina egna starka känslor när ditt barn gör något, ägna en minut åt att fundera över hur du ska svara. Du kanske vill skrika när ditt barn ritar på väggen med kritor, men om du tar en minut att tänka efter så kan du svara lugnt och tillgodose deras behov.

Se till att ditt barns behov tillgodoses. Ibland beter sig barn illa eller får starka känslomässiga utbrott när deras behov inte tillgodoses. Du kan vara lyhörd för ditt barn genom att se till att de har vad de behöver för att bli lyckliga och framgångsrika.

  • Äter de tillräckligt?
  • Får de tillräckligt med sömn?
  • Har de fått tillräckligt med kramar, pussar och uppmärksamhet?

Var lyhörd. Det är ibland lätt att ta till en ”one-size-fits-all” lösning för att lösa problem med små barn. Till exempel att skicka ett barn till rummet när de har brutit mot en regel. Det är mycket mer effektivt att svara på ditt barns specifika signaler eller behov. När ditt barn ritar på väggen med kritor kanske de säger till dig att de är uttråkade och behöver hjälp med att frigöra sin energi på ett produktivt sätt. Skräddarsy ditt svar efter ditt barns beteenden för att passa deras specifika behov

När du svarar på ditt barns signaler känner de sig älskade, förstådda och mindre frustrerade. Ställ in dig på ditt barns signaler, var lugn och lyhörd och du kan bygga en stark och stödjande relation med ditt barn.